By og miljø

  • ""
Kgs. Enghave Lokaludvalg har fra starten haft stort fokus på, hvordan vi får en grønnere og mere miljøvenlig bydel.

Konkret arbejder vi i Lokaludvalget og i vores Bymiljøudvalg særligt med tre områder og du er mere end velkommen til at være med!

  • Trafik
  • De grønne områder
  • Energi

Trafik

Vi arbejder for at få mindre gennemkørende biltrafik tværs gennem bydelen. Trafikken både forurener, gør det mere utrygt at færdes på cykel og til fods samt afskærer flere byområder fra hinanden. Derudover arbejder vi på, at få forbedret den kollektive trafik og give bedre muligheder for cyklister og fodgængere.

Det sker både gennem møder med politikere og forvaltninger, og ved at udvalget f.eks. har lavet cykel- og løbekort over bydelen og samarbejdet med Statoil om opsætningen af en cykelplejeplads.

De grønne områder

Kgs. Enghave Lokaludvalg arbejder for at sikre og udvikle flere grønne områder. F.eks. har holmene alt for få grønne arealer, og Lokaludvalget gør jævnligt forvaltningen opmærksom på, at den Grønne Kile, som skal etableres herude, er alt for længe undervejs.

Lokaludvalget har også overtaget rollen som tovholder for partnerskabet Tippen Syder, som arbejder på at udvikle naturområdet Sydhavnstippen. Her er arrangementer mindst fire gange årligt, faste poster til orienteringsløb, bigård og meget andet.

Energi

Sammen med borgergruppen Grøn energi i Sydhavnen, arbejder Kgs. Enghave Lokaludvalg for, at det skal blive muligt for boligforeninger mv. at købe andele i de vindmøller, der formodentligt kommer til at stå ved Kalvebodløbet. Samtidig vil vi udbrede kendskabet til, hvordan man kan spare på energien, få mere grøn energi og renovere energivenligt.

Links

Go’Energi – Gode råd om energibesparelser i hjemmet, i mindre erhverv og i det offentlige.
Giv et praj – Fortæl kommunen, hvor der er huller i cykelstien, skrald i gaden eller fyldte skraldespande.
Ecolabel.dk – Oversigt over produkter med miljømærkerne blomsten og svanen.
Alt om økologi – Økologisk Landsforenings hjemmeside med generelle informationer om  økologi, miljø, sundhed, dyrevelfærd og bæredygtighed.
Hverdagskemi – Miljøstyrelsens facebook-side om de produkter, vi dagligt anvender.
Ressource- & Affaldsplan 2018 – Kbh. Kommunes målsætninger på affald og ressourcer.
Sydhavnstippen.dk – om Sydhavnstippens historie, dyreliv, arrangementer og så videre.