Møder og fagudvalg

Lokaludvalget mødes fast en gang om måneden.

På lokaludvalgsmøderne orienterer vi hinanden om vores arbejde i de forskellige fagudvalg, behandler puljeansøgninger og drøfter aktuelle sager, som vedrører Sydhavnen. Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at lytte med, når vi diskuterer. Den første halve time er borgernes tid. Her er der mulighed for at spørge lokaludvalget til råds, præsentere en sag, som vi bør se nærmere på, eller lignende.

På Københavns Kommunes hjemmeside kan du finde dagsordener og referater fra lokaludvalgsmøderne.

Fagudvalg

Der er tre fagudvalg under lokaludvalget. Fagudvalgene fungerer som baggrundsgrupper, der skriver indstillinger til lokaludvalget, fx udkast til høringssvar, laver projekter og arrangementer i bydelen og arbejder med aktuelle temaer. Det er også fagudvalgene, der førstebehandler puljeansøgninger til Kgs. Enghave Lokaludvalg, inden ansøgningerne behandles endeligt på lokaludvalgets ordinære møde.