Kontakt

Formand og sekretariat

Formand for Lokaludvalget
Joan Røge mail

Udvalgssekretær Kgs. Enghave
Puljeadministration og generelle henvendelser
Anne Christine Brøndum
T: 23 66 89 68 kontaktformular

Ansvarlig for kommunikation og puljeregnskaber
Katrine Dilling Holst
T: 20 33 70 63 kontaktformular

Ansvarlig for det lokale miljøarbejde
Marie Svan Olsen
T: 24 96 98 26 kontaktformular

Sekretariatsleder og udvalgssekretær Vesterbro
Julie Wolfsberg Oscilowski
T: 60 37 94 60 kontaktformular