Hvem er vi?

Kgs. Enghave Lokaludvalg har 23 medlemmer

Lokaludvalget består af repræsentanter fra de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation og af repræsentanter for bydelens forskellige bestyrelser, foreninger og netværk. Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen, og valgperioden følger kommunalvalgets cyklus. 

Hvis du vil i kontakt med et lokaludvalgsmedlem, kan du kontakte sekretariatet.