Brugermøde

14.09.2021
En åben dialog om naturplejen på Tippen

Kom og hør om partnerskabet Tippen Syders arbejde med naturpleje - og giv konstruktive input til plejeplanen, anvendelsen og udviklingen af Tippen.

Aftenens program

  • Velkommen ved SydhavnsCompagniet
  • Fremlæggelse af plejeplanen for Tippen (se nedenfor)
  • Input til plejeplanen fra brugerforeninger såvel som enkeltpersoner
  • Input i forhold til anvendelsen og udviklingen af Tippen
  • Evt.

Det er et informations- og dialogmøde for brugere af Tippen der ikke er repræsenteret i Partnerskabet Tippen Syder. Mødet er således ikke et beslutningsmøde, men input bliver formidlet videre til partnerskabet.

Tid og sted

Torsdag den 7. oktober kl 17-19 på Det Gamle Posthus, Borgbjergsvej 26.

Tilmelding

Det er et åbent møde, men tilmeld dig gerne grundet forplejning.
Send en SMS med teksten ”Tilmelding brugermøde” til 6040 8142. 

Læs mere

Læs mere om Partnerskabet Tippen Syders arbejde på 
www.kongensenghavelokaludvalg.kk.dk/TippenSyder